do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

UrbanistykaZadania:

  • Kontrola zgodności z prawem miejscowych planów i studiów, miejscowych planów rewitalizacji, uchwał intencyjnych oraz uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych;
  • Wydawanie decyzji lokalizacyjnych/ o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych;
  • Opiniowanie i uzgadnianie projektów planów wojewódzkich, miejscowych planów, studiów oraz projektów decyzji lokalizacyjnych;
  • Wprowadzanie złóż kopalin do studiów – wydawanie zarządzeń zastępczych.

Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Urbanistyki :

Magdalena Turek tel. (77) 45-24-519

Pracownicy:

Kamila Duda - starszy inspektor, telefon nr (77) 45-24-183

Agnieszka Brawata -starszy inspektor, telefon nr (77) 45 -24-529

Magdalena Kamrowska - starszy inspektor, telefon nr (77) 45-24-529
autor: Twardowska - Świtlik Angelika, ilość wyświetleń: 2390
data aktualizacji: 2019-10-03 09:24:12
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone