do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19W województwie opolskim realizowany jest projekt pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Budżet projektu w skali kraju to 130 mln zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dla województwa opolskiego kwotę prawie 4,3 mln zł.

Środki te przeznaczone są dla wszystkich powiatów na zakup wyposażenia w celu realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego) oraz zakupu środków ochrony indywidulanej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakupu środków ochrony indywidualnej - maseczek, rękawiczek, zakupu środków dezynfekujących, a także zakupu wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej). Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze  pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych (wszystkich typów, również spokrewnionych), rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii. Projekt przyczynia się do wsparcia dzieci i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 2019.  


Galeria


  • Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1415
data aktualizacji: 2020-07-30 14:00:37
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone