do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zadania Pełnomocnika Wojewody Opolskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych  • współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych;
  • inicjowanie działań w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
  • opiniowanie i udział w opracowywaniu projektów działań służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych na obszarze województwa Opolskiego;
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na rzecz uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych, przy wykonywaniu zadań objętych ich zakresem działania;
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie tworzenia i uczestnictwa w realizacji programów prospołecznych adresowanych do osób niepełnosprawnych;
  • przedstawianie Wojewodzie Opolskiemu informacji na temat bieżących problemów dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.
autor: Patraś Mirosław, ilość wyświetleń: 1612
data aktualizacji: 2020-09-09 08:40:05
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone